Γεωχωρικά δεδομένα στη Σάμο

 

Quantum GIS

 

 

 

 

 

 

Σάμος

 

Σ

 

Χρήσιμα links

 

Επικοινωνία

 

Αρχική σελίδα

 

English Language

 

 

 

Quantum GIS

Εγκατάσταση Προγράμματος Βασικές ρυθμίσεις Φόρτωση αρχείων από υπολογιστή Φόρτωση αρχείων από υπηρεσίες
       

Δημιουργείστε έναν φάκελο στον υπολογιστή σας, έστω με όνομα “Qgis”. Μέσα σε αυτόν δημιουργείστε τους παρακάτω φακέλους : «εκπαίδευση», «πρόγραμμα» και «υποδείγματα».

Πρώτα κατεβάστε το υλικό εκπαίδευσης του σεμιναρίου. Το σεμινάριο ήταν διάρκειας 2 ημερών.

Το εκπαιδευτικό υλικό της 1ης ημέρας (αρχείο OSDESGIS-01_Day1.pdf )

Το εκπαιδευτικό υλικό της 2ης ημέρας (αρχείο OSDESGIS-01_Day2.pdf ).

Αποθηκεύστε τα αρχεία στον φάκελο «εκπαίδευση».

Σημειωτέον ότι η παρουσίαση λειτουργίας του Qgis με τίποτα δεν υποκαθιστά την γνώση που θα λάβετε παρακολουθώντας το σεμινάριο αυτό ή άλλο όμοιο ή διαβάζοντας τα εγχειρίδια χρήσης και εμβαθύνοντας. Σκοπό έχει την πολύ βασική χρήση του Qgis και μόνο. Άλλωστε δεν έχω εκπαιδευτικές ικανότητες ή γνώσεις. Η παρούσα παρουσίαση θεωρείται σαν από πολίτη προς πολίτη.

Μετά κατεβάστε τα αρχεία υποδειγμάτων από εδώ και εδώ . Αποθηκεύεστε τα στον φάκελο «υποδείγματα». Αποσυμπιέστε τα αρχεία που υποδειγμάτων που κατεβάσατε, στον φάκελο "υποδείγματα".

Κατεβάστε το Qgis για windows έκδοση 1.7.4 από http://qgis.org/downloads/ και επιλέγουμε να κατεβάσουμε το QGIS-OSGeo4W-1.7.4-d211b16-Setup.exe .

Αποθηκεύστε το αρχείο στον φάκελο «πρόγραμμα».

Τέλος κατεβάστε το εγχειρίδιο χρήσης του Qgis 1.7.0 (στα αγγλικά) από http://qgis.osgeo.org/documentation/manuals.html και επιλέγουμε να κατεβάσουμε το QGIS User Guide, QGIS 1.7, English .

Αποθηκεύστε το αρχείο στον φάκελο «πρόγραμμα».

Αναγνώσετε τις σελίδες 1 έως και 23 του αρχείου Qgis/εκπαίδευση/ OSDESGIS-01_Day1.pdf, που αφορούν στα ελεύθερου κώδικα λογισμικά. Ιδιαίτερα τις σελίδες 6 έως 16 και την σελίδα 23.

Η εγκατάσταση του προγράμματος ακολουθεί την τυπική διαδικασία της εγκατάστασης προγραμμάτων που τρέχουν σε windows. Από τον φάκελο Qgis/πρόγραμμα εκτελείτε το αρχείο με παρέκταμα .exe.

Τα βήματα της εγκατάστασης περιγράφονται στο αρχείο Qgis/εκπαίδευση/ OSDESGIS-01_Day1.pdf, στις σελίδες 26 και 27. Θυμηθείτε να κάνετε επανεκκίνηση (reboot) των windows με το πέρας της εγκατάστασης.

Έχετε εγκαταστήσει με επιτυχία το Qgis. Εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή το εικονίδιο ‘Quantum GIS (1.7.4)’. Αυτό θα χτυπάτε κάθε φορά που θέλετε να τρέξετε το Qgis.

Στην σελίδα «Βασικές ρυθμίσεις» δίνονται οδηγίες βασικών ρυθμίσεων του προγράμματος.