Γεωχωρικά δεδομένα στη Σάμο

 

Quantum GIS

 

 

 

 

 

 

Σάμος

 

Σ

 

Χρήσιμα links

 

Επικοινωνία

 

Αρχική σελίδα

 

English Language

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quantum GIS

Εγκατάσταση Προγράμματος Βασικές ρυθμίσεις Φόρτωση αρχείων από υπολογιστή Φόρτωση αρχείων από υπηρεσίες
       

Το κείμενο που διαβάζετε μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ και αποθηκεύστε το στον φάκελο Qgis/πρόγραμμα. Το κατεβασμένο αρχείο περιέχει εικόνες (clips) που θα σας καθοδηγήσουν.

Τα δεδομένα που κατεβάζουμε στο Qgis μας τα παρέχουν διάφορες υπηρεσίες (π.χ. βάσεις δεδομένων ….).

Αυτές (εκτός των υπηρεσιών που παίρνουμε plugins) διακρίνονται:

- Web Mar Services (WMS) από τις οποίες παίρνουμε εικόνες (στην βάση δεδομένων της υπηρεσίας τα δεδομένα μπορεί να έχουν μορφή εικόνας ή διανύσματος αλλά οι υπηρεσίες μας αποστέλλουν εικόνες).

- Web Feature Services (WFS) από τις οποίες παίρνουμε διανυσματικά δεδομένα (ανταλλαγή δεδομένων).

- Υπηρεσίες χαρτογραφικών υποβάθρων (Google, Bing, Yahoo..)

Αναγνώστε την σελίδα 64 του αρχείου Qgis/εκπαίδευση/ OSDESGIS-01_Day1.pdf.

Σύνδεση με υπηρεσία WMS.

Αναγνώστε τις σελίδες 65 έως και 68 του αρχείου Qgis/εκπαίδευση/ OSDESGIS-01_Day1.pdf.

Ανοίγουμε το ‘εργασία02’. Κάθε φορά που ανοίγουμε ένα project πατάμε κάτω δεξιά της οθόνης και δεξιά από το EPSG:2100 , το στρογγυλό «μπαλάκι» μας ανοίγει το project properties, καρτέλα coordinate reference system και ελέγχουμε να είναι πατημένο το “Enable ‘on the fly’ CRS transformation”.

Θα φορτώσουμε τον χάρτη της Κτηματολόγιο Α.Ε.

Την πρώτη φορά που θα συνδεθούμε με την υπηρεσία κάνουμε:

Layer/Add WMS Layer, New, στο Name δίνουμε ένα όνομα π.χ. Ktimatologio, και στο URL πληκτρολογούμε την διεύθυνση : http://gis.ktimanet.gr/wms/wmsopen/wmsserver.aspx

Και πατάμε οκ. (clip24)

Παρατηρούμε ότι η λέξη-όνομα ktimatologio γράφτηκε στην πρώτη σειρά κάτω από τα layers.

Από εδώ και μετά οποτεδήποτε θελήσουμε (στο μέλλον) να συνδεθούμε με την Κτηματολόγιο Α.Ε. θα την βρίσκουμε (επιλέγουμε) στην πρώτη σειρά και θα πατάμε connect.

Πατάμε connect , παρατηρούμε ότι η σύνδεση έγινε και η υπηρεσία μας δίνει τα διαθέσιμα στοιχεία (KTBASEMAP).

Κλικάρουμε την γραμμή KTBASEMAP και βλέπουμε ότι το Qgis

- μας προτείνει όνομα layer το KtBaseMap, αλλά εμείς προτιμούμε να δώσουμε όνομα xartis_Ktimatologio

- η υπηρεσία μας δίνεται σε σύστημα WGS84 αλλά δεν μας ενδιαφέρει γιατί ο μετασχηματισμός θα γίνει από το Qgis.

Πατάμε Add και ο χάρτης είναι στην οθόνη μας. Πειραματισθείτε.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι σε κάθε ζουμ που κάνετε το Qgis επικοινωνεί με την υπηρεσία και παίρνει νέα δεδομένα.

Πειραματισθείτε και μην ξεχνάτε το transparency.

Κρύβουμε το layer της κτηματολόγιο.

Θα φορτώσουμε από την (WMS) Ρυθμιστική Αρχή ενέργειας (ΡΑΕ).

Την πρώτη φορά που θα συνδεθούμε με την υπηρεσία κάνουμε:

Layer/Add WMS Layer, New, στο Name δίνουμε ένα όνομα π.χ. RAE, και στο URL πληκτρολογούμε την διεύθυνση : http://www.rae.gr/geoserver/wms?request=GetCapabilities

Και πατάμε οκ.

Παρατηρούμε ότι η λέξη-όνομα RAE γράφτηκε στην πρώτη σειρά κάτω από τα layers.

Από εδώ και μετά οποτεδήποτε θελήσουμε (στο μέλλον) να συνδεθούμε με την ( WMS) ΡΑΕ θα την βρίσκουμε (επιλέγουμε) στην πρώτη σειρά και θα πατάμε connect.

Πατάμε connect , παρατηρούμε ότι η σύνδεση έγινε και η υπηρεσία μας δίνει τα διαθέσιμα στοιχεία (Ελλάδα, αιολικά πάρκα, ανεμογεννήτριες ….) (clip25).

Κλικάρουμε ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ κάθε φορά , π.χ Ανεμογεννήτριες, δίνουμε όνομα του layer anemogenitries, δεν μας ενδιαφέρει το παρεχόμενο προβολικό σύστημα, πατάμε Add.

Ξεκλικάρουμε το ανεμογεννήτριες και κλικάρουμε τώρα το Αιολικά Πάρκα, ονοματίζουμε το layer Eolika και πατάμε Add.

Πατάμε close.

Πειραματισθείτε με τα ζουμ, transparency, χρώματα, identify Features, κρύψιμο και επανεμφάνιση layers.

File/save project as/ επιλέγετε όνομα (ας πούμε ‘εργασία03’ και διαδρομή και σώζετε το έργο σας.

Να θυμάστε ότι σε κάθε zoom το Qgis ζητά πληροφορίες από την υπηρεσία. Αν λοιπόν έχετε φορτώσει πολλά layers από τις υπηρεσίες, και έχετε αργή σύνδεση με το διαδίκτυο, το Qgis ίσως καθυστερεί την εμφάνιση των δεδομένων στην οθόνη σας. Σε τέτοια περίπτωση (και όχι μόνο) κρύβουμε τα layers που συνδέονται με τις υπηρεσίες, οπότε το Qgis δεν ζητά πληροφορίες για αυτά τα layers από αυτές.

Όταν σώζουμε ένα project με ενεργές συνδέσεις σε υπηρεσίες τότε με την επαναφόρτωση του layer γίνεται αμέσως και η σύνδεση με τις υπηρεσίες. Επειδή όμως είναι πολύ απλό να ξανά συνδεθούμε μπορούμε πριν το σώσιμο του project να κάνουμε remove τα layers που σχετίζονται με τις υπηρεσίες.

Σύνδεση με υπηρεσία WFS.

Αναγνώστε τις σελίδες 69 έως και 72 του αρχείου Qgis/εκπαίδευση/ OSDESGIS-01_Day1.pdf.

Ανοίγουμε το ‘εργασία03’. Κάθε φορά που ανοίγουμε ένα project πατάμε κάτω δεξιά της οθόνης και δεξιά από το EPSG:2100 , το στρογγυλό «μπαλάκι» μας ανοίγει το project properties, καρτέλα coordinate reference system και ελέγχουμε να είναι πατημένο το “Enable ‘on the fly’ CRS transformation”.

Θα φορτώσουμε από την (WFS) Ρυθμιστική Αρχή ενέργειας (ΡΑΕ).

Την πρώτη φορά που θα συνδεθούμε με την υπηρεσία κάνουμε:

Layer/Add WFS Layer, New, στο Name δίνουμε ένα όνομα π.χ. RAE, και στο URL πληκτρολογούμε την διεύθυνση : http://www.rae.gr/geoserver/wfs

Και πατάμε οκ.

Παρατηρούμε ότι η λέξη-όνομα RAE γράφτηκε στην πρώτη σειρά κάτω από τα layers.

Από εδώ και μετά οποτεδήποτε θελήσουμε (στο μέλλον) να συνδεθούμε με την (WFS) ΡΑΕ θα την βρίσκουμε (επιλέγουμε) στην πρώτη σειρά και θα πατάμε connect.

Πατάμε connect , παρατηρούμε ότι η σύνδεση έγινε και η υπηρεσία μας δίνει τα διαθέσιμα στοιχεία (Ελλάδα, αιολικά πάρκα, ανεμογεννήτριες ….).

Εδώ μπορούμε να κλικάρουμε όσα διαθέσιμα δεδομένα μας δίνει η υπηρεσία , (όλα μαζί) και να τα φορτώσουμε μονομιάς.

Εμείς κλικάρουμε στο παράδειγμα μόνο τα αιολικά πάρκα, πατάμε οκ, και εμφανίζεται το παράθυρο φόρτωσης.

Πειραματισθείτε με τα ζουμ, transparency, χρώματα, identify Features, κρύψιμο και επανεμφάνιση layers.

File/save project as/ επιλέγετε όνομα (ας πούμε ‘εργασία04’ και διαδρομή και σώζετε το έργο σας.

Να θυμάστε ότι σε κάθε zoom το Qgis ζητά πληροφορίες από την υπηρεσία. Αν λοιπόν έχετε φορτώσει πολλά layers από τις υπηρεσίες, και έχετε αργή σύνδεση με το διαδίκτυο, το Qgis ίσως καθυστερεί την εμφάνιση των δεδομένων στην οθόνη σας. Σε τέτοια περίπτωση (και όχι μόνο) κρύβουμε τα layers που συνδέονται με τις υπηρεσίες, οπότε το Qgis δεν ζητά πληροφορίες για αυτά τα layers από αυτές.

Όταν σώζουμε ένα project με ενεργές συνδέσεις σε υπηρεσίες τότε με την επαναφόρτωση του layer γίνεται αμέσως και η σύνδεση με τις υπηρεσίες. Επειδή όμως είναι πολύ απλό να ξανά συνδεθούμε μπορούμε πριν το σώσιμο του project να κάνουμε remove τα layers που σχετίζονται με τις υπηρεσίες.

Μέχρις στιγμής έχουμε φορτώσει το layer ‘eolika’ με την υπηρεσία WMS και το layer ‘RAE:V_SDI_R_AIOLIKA’ με την υπηρεσία WFS.

Κρύβοντας και επανεμφανίζοντας τα δύο αυτά layer και κάνοντας identify Features, μπορούμε να δούμε τις διαφορές των πληροφοριών που παρέχονται στις WMS και WFS υπηρεσίες.

Σύνδεση με υπηρεσία χαρτογραφικών υποβάθρων (π.χ. Google).

Αναγνώστε τις σελίδες 73 και 74 του αρχείου Qgis/εκπαίδευση/ OSDESGIS-01_Day1.pdf.

- Η σύνδεση με υπηρεσίες χαρτογραφικών υποβάθρων γίνεται μέσω plugins

- Καλό είναι μόλις τελειώσετε την εργασία σας και θέλετε να αποθηκεύσετε το project στο οποίο έχετε συνδέσει υπηρεσία χαρτογραφικών υποβάθρων να κάνετε REMOVE το αντίστοιχο layer και μετά να αποθηκεύσετε το project.

- Κάθε φορά που φορτώνουμε ένα χαρτογραφικό υπόβαθρο το EPSG:2100 θα αλλάζει. Πρέπει να το διορθώνουμε.

- Τα χαρτογραφικά υπόβαθρα τα φορτώνεται αφού πρώτα έχετε φορτώσει κάποιο άλλο layer.

Ανοίγουμε το project εργασία04 (έχω κάνει remove το layer RAE:V_SDI_R_AIOLIKA’ λόγω ταχύτητας σύνδεσης).

Κάθε φορά που ανοίγουμε ένα project πατάμε κάτω δεξιά της οθόνης και δεξιά από το EPSG:2100 , το στρογγυλό «μπαλάκι» μας ανοίγει το project properties, καρτέλα coordinate reference system και ελέγχουμε να είναι πατημένο το “Enable ‘on the fly’ CRS transformation”.

Κρύβουμε όλα τα layers, εκτός του ‘eolika’ (λόγω ταχύτητας, έχω αργή σύνδεση). Κάνουμε layer εργασίας το ‘eolika’ . Zoom to layer.

Ζουμ στη Σάμο.

Plugins/OpenLayers plugin, κλικ στο OpenLayers Overview, κλείνει το παράθυρο (clip26).

Προστέθηκε αριστερά (κάτω από τα layers), το OpenLayers Overview. Κλικάρουμε το Enable Map. Περιμένουμε να εμφανισθεί ο χάρτης στο κάτω αριστερά παράθυρο. Και δίπλα επιλέγουμε (βέλος-μπάρα) το Google Hybrid. Περιμένουμε να εμφανισθεί ο χάρτης στο κάτω αριστερά παράθυρο.

Στην οθόνη του OpenLayers Overview έχει φορτωθεί το χαρτογραφικό υπόβαθρο του Google. Στο κέντρο του παραθύρου υπάρχει ένα κόκκινο X. Στο κέντρο της οθόνης μας υπάρχει άλλο ένα κόκκινο Χ. Αυτά το δύο Χ έχουν τις ίδιες συντεταγμένες.

Πάμε δίπλα από το Google Hybrid και πατάμε το εικονίδιο Add Map. Το χαρτογραφικό υπόβαθρο του Google έχει φορτωθεί στο Qgis.

Παρατηρούμε ότι μόλις κάναμε Add Map το (προβολικό) σύστημα αναφοράς (κάτω Δεξιά) άλλαξε. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ πλέον EPSG:2100, αλλά κάτι άλλο. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΙΟΡΘΩΣΟΥΜΕ. Πάμε settings, project properties, στο Recently used coordinates reference systems, επιλέγουμε με κλικ το EPSG:2100 και πατάμε οκ. Παρατηρούμε ότι το EPSG έγινε 2100 ΑΛΛΑ η οθόνη πήγε στο ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ (ή κάπου εκεί κοντά). Κάνουμε ενεργό το layer ‘eolika’ και πατάμε το zoom to layer. Όλα οκ.

Κρύβουμε το layer του Google.

Εμφανίζουμε το layer ‘From_dxf’. Κάνουμε ζουμ μέχρι να το φέρουμε σε ικανή διάσταση στην οθόνη μας (clip27).

Εμφανίζουμε το layer του Google. Παρατηρούμε ότι το ‘From_dxf’ δεν φαίνεται. Κάνουμε το layer του Google, layer εργασίας. Πατάμε στο layer του Google δεξί κλικ , properties και μας ειδοποιεί ότι το layer ΔΕΝ έχει ιδιότητες (άρα δεν μπορούμε να κάνουμε transparency).

Η λύση είναι ότι κλικάρουμε το layer του Google και σέρνουμε το ποντίκι ( drug) προς τα κάτω έτσι ώστε το layer του Google να πάει στο τέλος όλων των layer (clip28). Τώρα το ‘From_dxf’ είναι εμφανές πάνω από το Google.

Μερικές φορές (ανάλογα με την σύνδεση) οι εικόνες των υπηρεσιών παρουσιάζουν κενά (δεν φορτώνονται όλες οι επί μέρους φωτογραφίες της εικόνας). Αυτό όταν έχετε μεγάλη έκταση-περιοχή στην οθόνη σας. Δεν είναι πρόβλημα μπορείτε να συνεχίσετε το ζουμ ή να κάνετε Pan Map και να μετακινήσετε λίγο την οθόνη σας.