Γεωχωρικά δεδομένα στη Σάμο

 

Quantum GIS

 

 

 

 

 

 

Σάμος

 

Σ

 

Χρήσιμα links

 

Επικοινωνία

 

Αρχική σελίδα

 

English Language

 

 

 

 

 

 
 

Quantum GIS

Εγκατάσταση Προγράμματος Βασικές ρυθμίσεις Φόρτωση αρχείων από υπολογιστή Φόρτωση αρχείων από υπηρεσίες

Το Qgis (Quantum Geospatial Information System) είναι ένα πρόγραμμα που συγκαταλέγεται στα ελεύθερου λογισμικού προγράμματα.

Το Qgis εγκαθίσταται και στα Windows, και ο χρήστης μπορεί να :

--- φορτώσει και να δει ταυτόχρονα γεωαναφερμένα (με συντεταγμένες) :

  • χαρτογραφικά υπόβαθρα (π.χ. Google maps) (μορφή εικόνας),
  • χάρτη της Κτηματολόγιο Α.Ε. (μορφή εικόνας),
  • χάρτες που δίνονται ελεύθερα από τις Ελληνικές Αρχές (βάσεις δεδομένων ή αρχεία) (μορφή εικόνας ή διανύσματος),
  • χάρτες που δίνονται ελεύθερα ή έναντι αμοιβής από ιδιωτικές βάσεις δεδομένων (μορφή εικόνας ή διανύσματος),                                 ......................................έχοντας σύνδεση με το διαδίκτυο (internet) και,
  • χάρτες μορφής εικόνας ή διανύσματος που ο χρήστης κατέχει (όπως .tiff, .jpg, .shp, .dwg, .dxf, κλπ).

--- να επεξεργασθεί και να δημιουργήσει δικούς του χάρτες μορφής εικόνας ή διανύσματος και να τους μεταφέρει στο πρόγραμμα που κυρίως εργάζεται

--- και πολλά άλλα

Το Qgis με :

  • σκοπό την θέαση χαρτών και χαρτογραφικών υποβάθρων μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε χρήστη έχει γνώσεις βασικές windows, internet, και εξοικείωση με προγράμματα των windows (word, excel, ...),
  • σκοπό την έρευνα μιας θέσης ενδιαφέροντος, πρέπει επί πλέον να γνωρίζει ο χρήστης στοιχειωδώς την έννοια των συντεταγμένων (σύστημα συντεταγμένων),
  • σκοπό την επεξεργασία και παραγωγή γεωχωρικών δεδομένων ο χρήστης πρέπει να κατανοεί τον συσχετισμό των γεωχωρικών δεδομένων, να έχει γνώσεις γεωμετρίας, και να έχει γνώσεις από άλλα σχεδιαστικά προγράμματα (π.χ. AutoCAD).

Το Qgis διανέμεται ελεύθερα, ο χρήστης μπορεί να το εγκαταστήσει στους υπολογιστές του, να το τροποποιήσει και να το αναδιανείμει (τροποποιημένο ή μη) σε όσους το θέλουν.
Το Qgis που δουλεύω είναι η έκδοση 1.7.4 (ή αλλιώς Quantum GIS 1.7.4 Wroclaw) , ενώ έχουν βγει και μεταγενέστερες εκδόσεις (1.8.χ).

Το πρόγραμμα και τα αρχεία που θα αναφερθούν στο παρόν κείμενο, τα παρέλαβα από την GET-MAP (Γαβριήλ Μαυρέλλης, Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός, συνιδρυτής της Getmap) (getmap.gr). Παρακολούθησα σεμινάριο της εταιρείας για την εκμάθηση του Qgis, και υποχρεούμαι να αναφέρω την πηγή των προγραμμάτων και αρχείων, σύμφωνα με τους κανόνες διάδοσης του ελεύθερου λογισμικού. Τα προαναφερθέντα αρχεία , είναι ελεύθερα προς διάδοση και σε άλλους χρήστες-ενδιαφερόμενους, και μάλιστα με προτροπή της Getmap και εμού.

 

Η παρούσα παρουσίαση είναι πολύ γενική, σκοπό έχει την γενική κατανόηση της χρησιμότητας του Qgis, από απλούς πολίτες.

 

Στην σελίδα «Εγκατάσταση προγράμματος» δίνονται οι πηγές από όπου ο χρήστης μπορεί να κατεβάσει και να εγκαταστήσει το Qgis, και το υλικό εκπαίδευσης του προαναφερθέντος σεμιναρίου.

Στην σελίδα «Βασικές ρυθμίσεις» δείχνονται κάποιες βασικές ρυθμίσεις του προγράμματος. Ο χρήστης μπορεί να ανατρέξει σε πηγές που αναφέρονται για καλύτερη-βαθύτερη κατανόηση του προγράμματος.

Στην σελίδα «φόρτωση αρχείων από υπολογιστή» δίνονται οι αντίστοιχες οδηγίες.

Στην σελίδα «φόρτωση αρχείων από υπηρεσίες» δίνονται οδηγίες για να συνδεθούμε με διαδικτυακές υπηρεσίες (Κτηματολόγιο ΑΕ, Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, GOOGLE).

 

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα (CC BY-NC-ND 3.0 GR)