Κληρονομάκης Ιωάννης   Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Γραφείο

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες συμβούλου

Εξοπλισμός

Έργα - Μελέτες

Πελάτες

Σάμος

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Αρχική σελίδα

English Language

Έ ρ γ α  -  Μ ε λ έ τ ε ς

Συνήθεις τοπογραφικές αποτυπώσεις Χαράξεις οριοθετήσεις Επεξεργασία Αεροφωτογραφιών
Σχέδια πόλης - οικισμών Αιγιαλοί - παραλίες Βυθομετρήσεις, χάρτες βυθού Ανίχνευση-αποτύπωση ρηγμάτων-μικρομετακινήσ.
Μελέτες οδοποιΐας Αποτυπώσεις οδικού δικτύου Αποτυπώσεις as built   τεχνικών έργων Κτηματογραφικές αποτυπώσεις

Από την πληθώρα των εκπονηθεισών ιδιωτικών αλλά και δημοσίων τοπογραφικών αποτυπώσεων, που αφορούν σε καθορισμό ή επανακαθορισμό γραμμών αιγιαλού παραλίας και παλαιού αιγιαλού, παρατίθενται μερικές εργασίες μεγάλης κλίμακας :

Αποτύπωση παραλίας περιοχής Κάμπου Βουρλιωτών.

Αποτύπωση παραλίας περιοχής από περίπτερο Ζαχαράκη έως Ε.Ο.Σ.Σ. .

Αποτύπωση παραλίας περιοχής από Beach Front έως και λιμένα Καρλοβάσου Σάμου.

Αποτύπωση παραλίας περιοχής Κεραμιδούς Νήσου Θύμαινας.

Αποτύπωση παραλίας περιοχής Θύμαινας Νήσου Θύμαινας.

Αποτύπωση παραλίας περιοχής Ποσειδωνίου Σάμου.

Αποτύπωση παραλίας περιοχής Πυθαγορείου Σάμου.

Αποτύπωση χερσαίας ζώνης περιοχής Φούρνων Φούρνων.

Αποτύπωση χερσαίας ζώνης περιοχής Χρυσομηλιάς Φούρνων.

Αποτύπωση χερσαίας ζώνης περιοχής Γιαλισκαρίου Ικαρίας.