Κληρονομάκης Ιωάννης   Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Γραφείο

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες συμβούλου

Εξοπλισμός

Έργα - Μελέτες

Πελάτες

Σάμος

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Αρχική σελίδα

English Language

Έ ρ γ α  -  Μ ε λ έ τ ε ς

Συνήθεις τοπογραφικές αποτυπώσεις Χαράξεις οριοθετήσεις Επεξεργασία Αεροφωτογραφιών
Σχέδια πόλης - οικισμών Αιγιαλοί - παραλίες Βυθομετρήσεις, χάρτες βυθού Ανίχνευση-αποτύπωση ρηγμάτων-μικρομετακινήσ.
Μελέτες οδοποιΐας Αποτυπώσεις οδικού δικτύου Αποτυπώσεις as built   τεχνικών έργων Κτηματογραφικές αποτυπώσεις

Η εταιρεία μας έχει προβεί σε πολλές αποτυπώσεις υπάρχοντος οδικού δικτύου, μερικές είναι:

  • Αποτύπωση υπάρχοντος δρόμου Ρίβας Καρλοβάσου (1 χλμ)
  • Αποτύπωση δρόμου Άγιος Δημήτριος - Μαγγανίτης Ικαρίας (6,5 χλμ).
  • Αποτύπωση διασταύρωσης γέφυρας Μεσαίου Καρλοβάσου
  • Αποτύπωση δρόμου σύνδεσης πόλης Σάμου με υπόλοιπο οδικό κύκλωμα (τμήμα Αγία Ειρήνη - Μαλαγάρι)» (1,5 χλμ)
  • Αποτύπωση δρόμου Αγ. Κωνσταντίνος-Γκρούντερ Σάμου (6,5 χλμ)