Κληρονομάκης Ιωάννης   Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Γραφείο

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες συμβούλου

Εξοπλισμός

Έργα - Μελέτες

Πελάτες

Σάμος

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Αρχική σελίδα

English Language

Έ ρ γ α  -  Μ ε λ έ τ ε ς

Συνήθεις τοπογραφικές αποτυπώσεις Χαράξεις οριοθετήσεις Επεξεργασία Αεροφωτογραφιών
Σχέδια πόλης - οικισμών Αιγιαλοί - παραλίες Βυθομετρήσεις, χάρτες βυθού Ανίχνευση-αποτύπωση ρηγμάτων-μικρομετακινήσ.
Μελέτες οδοποιΐας Αποτυπώσεις οδικού δικτύου Αποτυπώσεις as built   τεχνικών έργων Κτηματογραφικές αποτυπώσεις
Κτηματογραφικές εργασίες της μελέτης οδοποιίας "Παράκαμψη Πλαγίας Ικαρίας"  
Κτηματογραφικές εργασίες 130 στρεμμάτων στο Μαραθόκαμπο Σάμου (Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου)  
Κτηματογραφικές εργασίες 50 στρεμμάτων στη Ψιλή Άμμο Σάμου" (Κ.Ε.Δ.)  
Κτηματογραφικές εργασίες 80 στρεμμάτων στο Καρλόβασι Σάμου" (Κ.Ε.Δ.)  
Κτηματογραφικές εργασίες της μελέτης "Δημοτική οδοποιία Αγαθονησίου"  
Κτηματογραφικές εργασίες στο διάγραμμα αιγιαλού παραλίας Ποσειδωνίου Σάμου  
Κτηματογραφικές εργασίες στο διάγραμμα αιγιαλού παραλίας Κεραμιδούς Θύμαινας Φούρνων Σάμου  
Κτηματογραφικές εργασίες στο διάγραμμα αιγιαλού παραλίας Θύμαινα Θύμαινας Φούρνων Σάμου  
Κτηματογραφικές εργασίες στο διάγραμμα αιγιαλού παραλίας Πυθαγορείου Σάμου  
Κτηματογραφικές εργασίες στο διάγραμμα αιγιαλού παραλίας Καρλοβάσου Σάμου