Κληρονομάκης Ιωάννης   Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Γραφείο

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες συμβούλου

Εξοπλισμός

Έργα - Μελέτες

Πελάτες

Σάμος

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Αρχική σελίδα

English Language

Έ ρ γ α  -  Μ ε λ έ τ ε ς

Συνήθεις τοπογραφικές αποτυπώσεις Χαράξεις οριοθετήσεις Επεξεργασία Αεροφωτογραφιών
Σχέδια πόλης - οικισμών Αιγιαλοί - παραλίες Βυθομετρήσεις, χάρτες βυθού Ανίχνευση-αποτύπωση ρηγμάτων-μικρομετακινήσ.
Μελέτες οδοποιΐας Αποτυπώσεις οδικού δικτύου Αποτυπώσεις as built   τεχνικών έργων Κτηματογραφικές αποτυπώσεις
Εκπονηθείσες μελέτες Οδοποιίας στην Νήσο Σάμου  
Οριστική μελέτη Οδοποιίας «Σύνδεση πόλης Σάμου με υπόλοιπο οδικό κύκλωμα (τμήμα Αγία Ειρήνη - Μαλαγάρι)» (1,5 χλμ)  
 Οριστική μελέτη οδοποιίας «Μελέτη δρόμου Ρίβας Καρλοβάσου» (1 χλμ)  
   
Εκπονηθείσες μελέτες Οδοποιίας στην Νήσο Ικαρίας  
Οριστική μελέτη «Δρόμος Πλαγιάς-Βαρδαράδων, Ξύλινο-Καταφύγι, Μαυρικάτων-Χρυσόστομο, Λιβάδι-Ξυλοσύρτης Ικαρίας» (10 χλμ).  
Οριστική μελέτη και μελέτη εφαρμογής «Οδικό δίκτυο Ικαρίας τμήμα Αρμενιστής - Νάς» (τεχνικός σύμβουλος - επίβλεψη μελέτης και έργου) (3 χλμ)  
Οριστική μελέτη και μελέτη εφαρμογής «Οδικό δίκτυο Ικαρίας Τμήματα Άγιος Κήρυκος Πλαγιά και Πλαγιά - Στελί» (τεχνικός σύμβουλος - επίβλεψη μελέτης και έργου) (16 χλμ).  
Οριστική μελέτη και μελέτη εφαρμογής «Οδικό δίκτυο Ικαρίας τμήμα Καρκινάγρι - Κάλαμος»  (τεχνικός σύμβουλος - επίβλεψη μελέτης και έργου) (5 χλμ).  
Οριστική μελέτη «Μελέτη δρόμου Άγιος Δημήτριος - Μαγγανίτης Ικαρίας» (6,5 χλμ).
 
   
Εκπονηθείσες συγκοινωνιακές μελέτες στη Νήσο Σάμου  
Φωτοσήμανση διασταύρωσης γέφυρας Μεσαίου Καρλοβάσου  
Μελέτη σήμανσης και ασφάλειας «Περιφερειακή οδός Βαθέος Σάμου» (5 χλμ)