Κληρονομάκης Ιωάννης   Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Γραφείο

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες συμβούλου

Εξοπλισμός

Έργα - Μελέτες

Πελάτες

Σάμος

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Αρχική σελίδα

English Language

Έ ρ γ α  -  Μ ε λ έ τ ε ς

Συνήθεις τοπογραφικές αποτυπώσεις Χαράξεις οριοθετήσεις Επεξεργασία Αεροφωτογραφιών
Σχέδια πόλης - οικισμών Αιγιαλοί - παραλίες Βυθομετρήσεις, χάρτες βυθού Ανίχνευση-αποτύπωση ρηγμάτων-μικρομετακινήσ.
Μελέτες οδοποιΐας Αποτυπώσεις οδικού δικτύου Αποτυπώσεις as built   τεχνικών έργων Κτηματογραφικές αποτυπώσεις

Από την πληθώρα των ιδιωτικών αλλά και δημοσίων τοπογραφικών αποτυπώσεων που έχουμε εκπονήσει, παρατίθενται μερικές εργασίες μεγάλης κλίμακας :

Αποτύπωση οικοπέδου συγκροτήματος Ενιαίου Λυκείου Ευδήλου Ικαρίας

Αποτύπωση 50 στρεμμάτων στο Πινάκι Ικαρίας (προβλεπόμενη θέση ΧΥΤΑ Ικαρίας)

Αποτύπωση υπάρχοντος δρόμου Ρίβας Καρλοβάσου (1 χλμ)

Αποτύπωση δρόμου "Άγιος Δημήτριος - Μαγγανίτης Ικαρίας" (6,5 χλμ)

Αποτύπωση διασταύρωσης γέφυρας Μεσαίου Καρλοβάσου

Αποτύπωση δρόμου σύνδεσης πόλης Σάμου με υπόλοιπο οδικό κύκλωμα (τμήμα Αγία Ειρήνη - Μαλαγάρι) (1,5 χλμ)

Αποτύπωση δρόμου Αγ. Κωνσταντίνος-Γκρούντερ Σάμου (6,5 χλμ)

Αποτύπωση για την ανάπλαση χερσαίας ζώνης λιμένα Σάμου και μετατροπή μέρους του σε τουριστικό λιμένα

Κτηματογραφικές εργασίες της μελέτης οδοποιίας "Παράκαμψη Πλαγίας Ικαρίας"

Κτηματογραφικές εργασίες 50 στρεμμάτων στη Ψιλή Άμμο Σάμου (Κ.Ε.Δ.)

Κτηματογραφικές εργασίες 80 στρεμμάτων στο Καρλόβασι Σάμου (Κ.Ε.Δ.)

Κτηματογραφικές εργασίες της μελέτης "Δημοτική οδοποιία Αγαθονησίου"

Κτηματογραφικές εργασίες στο διάγραμμα αιγιαλού παραλίας Ποσειδωνίου Σάμου

Κτηματογραφικές εργασίες στο διάγραμμα αιγιαλού παραλίας Κεραμιδούς Θύμαινας Φούρνων Σάμου

Κτηματογραφικές εργασίες στο διάγραμμα αιγιαλού παραλίας Θύμαινα Θύμαινας Φούρνων Σάμου

Κτηματογραφικές εργασίες στο διάγραμμα αιγιαλού παραλίας Πυθαγορείου Σάμου

Κτηματογραφικές εργασίες στο διάγραμμα αιγιαλού παραλίας Καρλοβάσου Σάμου