Κληρονομάκης Ιωάννης   Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Γραφείο

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες συμβούλου

Εξοπλισμός

Έργα - Μελέτες

Πελάτες

Σάμος

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Αρχική σελίδα

English Language

Έ ρ γ α  -  Μ ε λ έ τ ε ς

Συνήθεις τοπογραφικές αποτυπώσεις Χαράξεις οριοθετήσεις Επεξεργασία Αεροφωτογραφιών
Σχέδια πόλης - οικισμών Αιγιαλοί - παραλίες Βυθομετρήσεις, χάρτες βυθού Ανίχνευση-αποτύπωση ρηγμάτων-μικρομετακινήσ.
Μελέτες οδοποιΐας Αποτυπώσεις οδικού δικτύου Αποτυπώσεις as built   τεχνικών έργων Κτηματογραφικές αποτυπώσεις

Από την πληθώρα των ιδιωτικών αλλά και δημοσίων εργασιών για εφαρμογές ή/και τροποποιήσεις σχεδίων πόλης που έχουμε εκπονήσει, παρατίθενται μερικές εργασίες μεγάλης κλίμακας :

Αποτύπωση τμήματος σχεδίου πόλης Σάμου και καθορισμός Οικοδομικών Γραμμών και Ρυμοτομικών Γραμμών (εντοπισμός και άρση ασαφειών).

Αποτύπωση -Τροποποίηση σχεδίου πόλης Σάμου στα Οικοδομικά Τετράγωνα 193,203,204,209,210.

Αποτύπωση -Τροποποίηση σχεδίου πόλης Σάμου στο Οικοδομικό Τετράγωνο 175.

Πράξη εφαρμογής στο Οικοδομικό Τετράγωνο 35 σχεδίου πόλης Καρλοβάσου Σάμου.

Αποτύπωση διαμόρφωσης κεντρικής πλατείας Καρλοβάσου.

Τροποποίηση σχεδίου πόλης Ηραίου στα Οικοδομικά Τετράγωνα Α,Β,Γ,Δ.

Καθορισμός Ρυμοτομικών Γραμμών ανάμεσα στα Οικοδομικό Τετράγωνο 210 και Οικοδομικό Τετράγωνο 213 του σχεδίου πόλης Σάμου