Κληρονομάκης Ιωάννης   Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Γραφείο

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες συμβούλου

Εξοπλισμός

Έργα - Μελέτες

Πελάτες

Σάμος

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Αρχική σελίδα

English Language

Έ ρ γ α  -  Μ ε λ έ τ ε ς

Συνήθεις τοπογραφικές αποτυπώσεις Χαράξεις οριοθετήσεις Επεξεργασία Αεροφωτογραφιών
Σχέδια πόλης - οικισμών Αιγιαλοί - παραλίες Βυθομετρήσεις, χάρτες βυθού Ανίχνευση-αποτύπωση ρηγμάτων-μικρομετακινήσ.
Μελέτες οδοποιΐας Αποτυπώσεις οδικού δικτύου Αποτυπώσεις as built   τεχνικών έργων Κτηματογραφικές αποτυπώσεις

Από την πληθώρα των ιδιωτικών αλλά και δημοσίων εργασιών χαράξεων-οριοθετήσεων που έχουμε εκπονήσει, παρατίθενται μερικές εργασίες μεγάλης κλίμακας :

 

Χάραξη του Grading Plan της πίστας στάθμευσης αεροσκαφών και των συνδετηρίων τροχοδρόμων στον Κρατικό Αερολιμένα Σάμου σε όλες τις φάσεις κατασκευής του έργου.

Χάραξη του δρόμου Κουμαραδαίοι - Πύργος Σάμου σε όλες τις φάσεις κατασκευής του έργου.

Χαράξεις στη φάση χωματουργικών εργασιών του έργου Ενιαίου Λυκείου Ευδήλου Ικαρίας.