Κληρονομάκης Ιωάννης   Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Γραφείο

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες συμβούλου

Εξοπλισμός

Έργα - Μελέτες

Πελάτες

Σάμος

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Αρχική σελίδα

English Language

Υ π η ρ ε σ ί ε ς

Γεωδαιτικοί δέκτες G.P.S. Γεωδαιτικοί σταθμοί Χωροβάτες Λογισμικό
Εξοπλισμός γραφείου Εξοπλισμός  βυθομετρήσεων Φωτογραμμετρικός   σταθμός

Το γραφείο διαθέτει:

Ιδιόκτητο σκάφος εξοπλισμένο με :

  • δορυφορικό σύστημα ( GPS - Global Position System ) δύο γεωδαιτικών δεκτών Sokkia Radian IS με base-reference και rover, με modem PDL, εξοπλισμένο και ικανό για Real Time Kinematik (RTK).
  • βυθόμετρο
  • φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή (laptop)

που συγχρονίζονται και αλληλεπιδρούν ώστε να γίνεται αυτόματη καταγραφή μετρήσεων πεδίου.