Κληρονομάκης Ιωάννης   Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Γραφείο

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες συμβούλου

Εξοπλισμός

Έργα - Μελέτες

Πελάτες

Σάμος

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Αρχική σελίδα

English Language

Υ π η ρ ε σ ί ε ς

Γεωδαιτικοί δέκτες G.P.S. Γεωδαιτικοί σταθμοί Χωροβάτες Λογισμικό
Εξοπλισμός γραφείου Εξοπλισμός  βυθομετρήσεων Φωτογραμμετρικός   σταθμός

Το γραφείο μας έχει κάνει μεγάλες επενδύσεις στη τεχνολογία GPS (Global Position System). Ο εξοπλισμός αυτός έχει χρησιμοποιηθεί σχεδόν σε οποιαδήποτε είδος γεωδαιτικών και τοπογραφικών εργασιών στις οποίες μπορεί να βρει εφαρμογή η τεχνολογία αυτή, αποφέροντας μεγάλη εμπειρία στο γραφείο μας.  Τοπογραφικές και κτηματογραφικές αποτυπώσεις με RTK και PPK, εγκαταστάσεις δικτύων φωτοσταθερών, τριγωνισμοί διαφόρων τάξεων, τοπικές μοντελοποιήσεις γεωειδούς για υψομετρία, αποτυπώσεις οδικού δικτύου, χαράξεις τεχνικών έργων και κτηματογραφήσεων καθώς επίσης και ανίχνευση και παρακολούθηση μικρομετακινήσεων, αποτελούν εργασίες στις οποίες έχει χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία GPS. Ο μεγάλος αριθμός δεκτών εξασφαλίζει αποδόσεις που ανέρχονται μέχρι και σε 12 σταθμούς / ημέρα για τριγωνισμούς, 8 σταθμούς / ημέρα για παρακολούθηση μικρομετακινήσεων και 16 σταθμούς / ημέρα για εγκατάσταση δικτύων φωτοσταθερών. Ο εξοπλισμός GPS του γραφείου μας, παρέχει δυνατότητα μετρήσεων μεγάλων γραμμών βάσης (>20 km), διαθέτοντας δύο συχνότητες φέρουσες (L1 & L2), ενώ υποστηρίζονται όλες οι "ειδικές τεχνικές", ταχέως στατικού εντοπισμού, κινηματικού εντοπισμού σε πραγματικό χρόνο (RTK) >και  με εκ των υστέρων επεξεργασία. 

Συγκεκριμένα το γραφείο διαθέτει :

  • Δύο γεωδαιτικούς δέκτες GPS (Global Position System) της Sokkia μοντέλο Radian IS με base- reference και rover, με modem PDL, εξοπλισμένο και ικανό για Real Time Kinematik (RTK) συγχρονιζόμενα με pocket pc SDR 8010 που περιέχει πληθώρα ενσωματωμένων προγραμμάτων τοπογραφίας και οδοποιίας

  • Δύο γεωδαιτικούς δέκτες GPS (Global Position System) της Sokkia μοντέλο Radian GSX με base- reference και rover, με modem, εξοπλισμένο και ικανό για Real Time Kinematik (RTK) συγχρονιζόμενα με pocket pc Allegro CX που περιέχει πληθώρα ενσωματωμένων προγραμμάτων τοπογραφίας και οδοποιίας