Κληρονομάκης Ιωάννης   Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Γραφείο

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες συμβούλου

Εξοπλισμός

Έργα - Μελέτες

Πελάτες

Σάμος

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Αρχική σελίδα

English Language

Υ π η ρ ε σ ί ε ς

Γεωδαιτικοί δέκτες G.P.S. Γεωδαιτικοί σταθμοί Χωροβάτες Λογισμικό
Εξοπλισμός γραφείου Εξοπλισμός  βυθομετρήσεων Φωτογραμμετρικός   σταθμός

Το γραφείο διαθέτει:

Ηλεκτρονικούς υπολογιστές ενσωματωμένους σε τοπικό δίκτυο

  • Σταθερούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές
  • Φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Laptops)

Εκτυπωτές

  • Εκτυπωτες Α3 και εκτυπωτές Α4

Σχεδιαστικά μηχανήματα (plotters)

  • Plotter A0 ( DesignJet 500plus της HP ) έγχρωμος
  • Plotter A0 ( BJ-W3000 της Canon ) έγχρωμος
  • Plotter A1 ( SummaJet της SummaGraphics ) μονόχρωμος

Φωτοαντιγραφικά - φωτοτυπικά μηχανήματα

  • Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα Α3 και Α4 ( Toshiba 1550 ).