Κληρονομάκης Ιωάννης   Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Γραφείο

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες συμβούλου

Εξοπλισμός

Έργα - Μελέτες

Πελάτες

Σάμος

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Αρχική σελίδα

English Language

Υ π η ρ ε σ ί ε ς

Γεωδαιτικοί δέκτες G.P.S. Γεωδαιτικοί σταθμοί Χωροβάτες Λογισμικό
Εξοπλισμός γραφείου Εξοπλισμός  βυθομετρήσεων Φωτογραμμετρικός   σταθμός

Το γραφείο μας διαθέτει:

  • Πρόγραμμα οδοποιίας - τοπογραφίας  (Cartomap της ΑΝΕΒΑ corporation) συνεργαζόμενο με AutoCAD

  • Πρόγραμμα οδοποιίας - τοπογραφίας (Prost και Topko της SierraSoft Geomatics corporation) συνεργαζόμενο με AutoCAD

  • Πρόγραμμα επεξεργασίας δορυφορικών δεδομένων και επίλυσης τρισδιάστατων σφαιρικών δικτύων (της Sokkia)

  • Λογισμικό υποστήριξης των προγραμμάτων και βιβλιοθήκες λογισμικού που έχουν αναπτυχθεί ειδικά από το γραφείο μας για σχετικές ανάγκες

  • Προγράμματα περιγραφικής και πολυδιάστατης στατιστικής και αξιολόγησης

  • Πληθώρα άλλων βοηθητικών προγραμμάτων (υπολογισμών, επεξεργασίας σχεδίου - εικόνας - κειμένου).