Κληρονομάκης Ιωάννης   Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Γραφείο

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες συμβούλου

Εξοπλισμός

Έργα - Μελέτες

Πελάτες

Σάμος

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Αρχική σελίδα

English Language

Υ π η ρ ε σ ί ε ς

Γεωδαιτικοί δέκτες G.P.S. Γεωδαιτικοί σταθμοί Χωροβάτες Λογισμικό
Εξοπλισμός γραφείου Εξοπλισμός  βυθομετρήσεων Φωτογραμμετρικός   σταθμός

Το γραφείο μας διαθέτει τρείς γεωδαιτικούς σταθμούς.

Τα όργανα αυτά χρησιμοποιούνται :

 • για ταχυμετρία και πολυγωνομετρία

  • σε τοπογραφικές και κτηματογραφικές αποτυπώσεις,

  • σε μετρήσεις υπολογισμού συγκλίσεων και άλλων παραμορφώσεων,

 • για υψομετρία με τη μέθοδο της τριγωνομετρικής υψομετρίας και ειδικής τριγωνομετρικής υψομετρίας

  • όπου απαιτούνται διαφορές ορθομετρικών υψομέτρων και η μέθοδος της γεωμετρικής χωροστάθμισης είναι ασύμφορη ή ανέφικτη

 • για εφαρμογές βιομηχανικής τοπογραφίας.

Συγκεκριμένα το γραφείο διαθέτει :

 • Ένα γεωδαιτικό σταθμό Sokkia SET X (ακρίβεια γωνιών 2cc) με ενσωματωμένο καταγραφικό 10000 σημείων, ηλεκτρονικό αποστασιόμετρο και δυνατότητα σκόπευσης χωρίς ανακλαστήρα (κάτοπτρο), και ενσωματωμένα προγράμματα τοπογραφίας και οδοποιίας
 • Ένα γεωδαιτικό σταθμό Sokkia 2030R3 (ακρίβεια γωνιών 2cc) με ενσωματωμένο καταγραφικό 10000 σημείων, ηλεκτρονικό αποστασιόμετρο και δυνατότητα σκόπευσης χωρίς ανακλαστήρα (κάτοπτρο), και ενσωματωμένα προγράμματα τοπογραφίας και οδοποιίας
 • Ενα γεωδαιτικό σταθμό Sokkia SET E με καταγραφικό SDR 31 2000 σημείων, ηλεκτρονικό αποστασιόμετρο και ενσωματωμένα προγράμματα τοπογραφίας και οδοποιίας