Κληρονομάκης Ιωάννης   Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Γραφείο

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες συμβούλου

Εξοπλισμός

Έργα - Μελέτες

Πελάτες

Σάμος

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Αρχική σελίδα

English Language

Γ ρ α φ ε ί ο

Βιογραφικό Γραφεία Στελέχωση

Απόφοιτος (1984) της Πολυτεχνικής Σχολής των Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

1987 - σήμερα : Τοπογράφος Μηχανικός με κύρια δραστηριότητα τις παντός είδους τοπογραφικές εργασίες (Σύνταξη τοπογραφικών , υψομετρικών , κτηματογραφικών διαγραμμάτων, τριγωνισμούς, αιγιαλίτιδες ζώνες κλπ)

1992 - 1993 : Δημόσιος υπάλληλος στο Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών εφαρμογών της Νομαρχίας Σάμου.

1993 - 1997 : Εργολήπτης δημοσίων έργων με πτυχίο Β’ τάξης στις κατηγορίες Οδοποιίας και Λιμενικών έργων και Γ΄ τάξης στις κατηγορίες Υδραυλικών, και Οικοδομικών έργων (παλαιά κατηγοριοποίηση).

1998 - 2000 : Τεχνικός σύμβουλος  στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου στις οριστικές μελέτες Οδοποιίας Νήσου Ικαρίας και στην επίβλεψη των αντιστοίχων έργων Οδοποιίας.

2004 - 2012 : Εταίρος, διαχειριστής και εκπρόσωπος της Μελετητικής Εταιρείας “Ιωάννης Κληρονομάκης Μον.Ε.Π.Ε.”, με διακριτικό τίτλο "Ηνίοχος Μον. Ε.Π.Ε."

2001 - σήμερα : Μελετητής δημοσίων έργων Β΄ τάξης στις κατηγορίες (10) Συγκοινωνιακών μελετών και (16) Τοπογραφικών μελετών.