Κληρονομάκης Ιωάννης   Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Γραφείο

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες συμβούλου

Εξοπλισμός

Έργα - Μελέτες

Πελάτες

Σάμος

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Αρχική σελίδα

English Language

Γ ρ α φ ε ί ο

Βιογραφικό Γραφεία Στελέχωση

Το γραφείο μας που λειτουργεί στη Σάμο από το 1987, δραστηριοποιείται στην εκπόνηση εργασιών αντικειμένου Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού, όπως συνοπτικά αναφέρονται παρακάτω:

Διαγράμματα γεωμετρικών μεταβολών (διαδικασίες Κτηματολογίου) γιά :

  • τροποποίηση γεωτεμαχίων (αγορές-πωλήσεις, κατατμήσεις, συνενώσεις, οριοθετήσεις κλπ.)

  • έναρξη χωρικών διεκδικήσεων

Επεξεργασία και ερμηνεία αεροφωτογραφιών, εξαγωγή μετρητικών δεδομένων ή/και χαρτών από αεροφωτογραφίες, (για χρήση σε δικαστικές υποθέσεις, δασαρχείο, κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου, πολεοδομία κλπ)

Βυθομετρήσεις

Πραγματογνωμοσύνες κατ' εντολή του δικαστηρίου

Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου (τεχνικός σύμβουλος σε δικαστικές υποθέσεις, παρακολούθηση πορείας & ενστάσεις στα στάδια πράξεων εφαρμογής-τροποποίησης σχεδίων πόλης)

.

Εργασίες σχετικές με σχέδια πόλεως όπως:

  • Τροποποίησης σχεδίων πόλεως

  • Πράξεων εφαρμογής (τακτοποίησης, αναλογισμού, υποστήριξης διαδικασιών σε όλα τα στάδια)

  • Τεχνικές εκθέσεις γιά καθορισμό ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών

Συνήθεις τοπογραφικές αποτυπώσεις όπως:

  • Εκπόνηση τοπογραφικών-υψομετρικών-κτηματογραφικών διαγραμμάτων τόσο για μεμονωμένες ιδιοκτησίες όσο και ευρύτερων περιοχών

  • Ένταξη στο κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο (ΕΓΣΑ 87) γεωτεμαχίων

  • Τριγωνισμοί, πύκνωση τριγωνομετρικού δικτύου, συνορθώσεις δικτύων

Οριοθετήσεις-χαράξεις για μεμονωμένες ιδιοκτησίες ή ευρύτερες περιοχές και τεχνικών έργων

Σύνταξη ή/και τροποποίηση διαγραμμάτων αιγιαλού και παραλίας