Κληρονομάκης Ιωάννης   Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Γραφείο

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες συμβούλου

Εξοπλισμός

Έργα - Μελέτες

Πελάτες

Σάμος

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Αρχική σελίδα

English Language

Υ π η ρ ε σ ί ε ς

Διαγράμματα γεωμετρικών μεταβολών Επεξεργασία Αεροφωτογραφιών Βυθομετρήσεις-χάρτες βυθού Πραγματογνωμοσύνες
Σχέδια πόλης - οικισμών Συνήθεις τοπογραφικές αποτυπώσεις Χαράξεις-οριοθετήσεις Αιγιαλοί - παραλίες
Αποτυπώσεις as built   τεχνικών έργων Ανίχνευση-αποτύπωση ρηγμάτων-μικρομετακινήσ. Μελέτες οδοποιΐας Αποτυπώσεις οδικού δικτύου

Κάθε εργασία σχετική με το Κτηματολόγιο περιλαμβάνεται στο πεδίο δραστηριοτήτων του γραφείου μας.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται τα Διαγράμματα Γεωμετρικών Μεταβολών που χρησιμοποιούνται για τροποποίηση γεωτεμαχίων (αγορές-πωλήσεις, κατατμήσεις, συνενώσεις, οριοθετήσεις κλπ.) καθώς και για την έναρξη κάθε είδους χωρικής διεκδίκησης