Κληρονομάκης Ιωάννης   Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Γραφείο

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες συμβούλου

Εξοπλισμός

Έργα - Μελέτες

Πελάτες

Σάμος

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Αρχική σελίδα

English Language

Υ π η ρ ε σ ί ε ς

Διαγράμματα γεωμετρικών μεταβολών Επεξεργασία Αεροφωτογραφιών Βυθομετρήσεις-χάρτες βυθού Πραγματογνωμοσύνες
Σχέδια πόλης - οικισμών Συνήθεις τοπογραφικές αποτυπώσεις Χαράξεις-οριοθετήσεις Αιγιαλοί - παραλίες
Αποτυπώσεις as built   τεχνικών έργων Ανίχνευση-αποτύπωση ρηγμάτων-μικρομετακινήσ. Μελέτες οδοποιΐας Αποτυπώσεις οδικού δικτύου

Ο κλάδος επεξεργασίας αεροφωτογραφιών και δορυφορικών φωτογραφιών αποτελεί ένα από τα αντικείμενα αιχμής του γραφείου μας.

Η στερεοσκοπική παρατήρηση αεροφωτογραφιών (τουλάχιστον ζεύγους) ενός έτους, με την βοήθεια των ιδιόκτητων μηχανημάτων, μπορεί να οδηγήσει σε :

--- απλή ερμηνεία αεροφωτογραφίας {πχ φαινόμενες κατασκευές (κτίσματα, μονοπάτια, δρόμοι, πεζούλες, όρια, βαθμίδες, όρια ιδιοκτησιών, διαμορφώσεις ανάγλυφου), καλλιέργειες, δένδρα, φυτεύσεις, εκχερσώσεις, μορφή εκτάσεων, κλπ}

--- εξαγωγή μετρητικών δεδομένων (διαστάσεις μήκους πλάτους ύψους) για τα φαινόμενα στοιχεία (πχ πλάτος μονοπατιού, διαστάσεις κτισμάτων, μήκη τοιχίων ή πεζουλών, υψομετρικές διαφορές πεζουλών, κλπ)

--- παραγωγή τοπογραφικών διαγραμμάτων από τα μετρητικά δεδομένα, αλλά και ψηφιακού μοντέλου εδάφους (dtm)

--- με την σύγκριση αεροφωτογραφιών διαφορετικών ετών προκύπτουν αποτελέσματα διαχρονικής εξέλιξης των φαινόμενων στοιχείων.

Η στερεοσκοπική παρατήρηση δορυφορικών φωτογραφιών προσφέρει ότι ακριβώς και η αντίστοιχη των αεροφωτογραφιών αλλά σε εργασίες διαφορετικής κλίμακας.

Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των αεροφωτογραφιών χρησιμοποιούνται μεταξύ άλλων σε δικαστικές υποθέσεις (άρση αμφισβητήσεων, επίδικες ιδιοκτησίες), στα δασαρχεία (χαρακτηρισμός ή αποχαρακτηρισμός εκτάσεων ως προς την δασική ή μη κατάστασή τους), στην πολεοδομία (έτος κατασκευής κτισμάτων, διαστάσεις αυτών), στην κτηματική υπηρεσία (διάβρωση αιγιαλού, έτος κατασκευής έργων).

Το γραφείο μας διαθέτει την τεχνογνωσία, την εμπειρία και τον εξοπλισμό ( ιδιόκτητος φωτογραμμετρικός σταθμός εργασίας της ERDAS) για να αναλάβει κάθε είδους εργασία σχετική με παραγόμενα από επεξεργασία αεροφωτογραφιών.

Το γραφείο μας διαθέτει την τεχνογνωσία, την εμπειρία και τον εξοπλισμό ( ένα πλήρη ηλεκτρονικό φωτογραμμετρικό σταθμό της ERDAS, και συγκεκριμένα τα σύνολα ERDAS IMAGINE και LPS) για να αναλάβει κάθε είδους εργασία σχετική με παραγόμενα από επεξεργασία αεροφωτογραφιών.