Κληρονομάκης Ιωάννης   Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Γραφείο

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες συμβούλου

Εξοπλισμός

Έργα - Μελέτες

Πελάτες

Σάμος

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Αρχική σελίδα

English Language

Υ π η ρ ε σ ί ε ς

Διαγράμματα γεωμετρικών μεταβολών Επεξεργασία Αεροφωτογραφιών Βυθομετρήσεις-χάρτες βυθού Πραγματογνωμοσύνες
Σχέδια πόλης - οικισμών Συνήθεις τοπογραφικές αποτυπώσεις Χαράξεις-οριοθετήσεις Αιγιαλοί - παραλίες
Αποτυπώσεις as built   τεχνικών έργων Ανίχνευση-αποτύπωση ρηγμάτων-μικρομετακινήσ. Μελέτες οδοποιΐας Αποτυπώσεις οδικού δικτύου

Οι as built αποτυπώσεις διαφόρων ειδών κατασκευών αποτελούν ένα άλλο πεδίο το οποίο περιλαμβάνεται στους τομείς ενδιαφέροντος του γραφείου μας.

Οποτεδήποτε απαιτείται να ελεγχθεί, εάν μια οδογέφυρα συμφωνεί με την μελέτη οδοποιίας ως προς τη μηκοτομή ή την οριζοντιογραφία και γενικότερα όποτε μια κατασκευή απαιτείται να συγκριθεί σε υψηλή ακρίβεια με τη μελέτη της, το γραφείο μπορεί να παράσχει τις υπηρεσίες του.