Κληρονομάκης Ιωάννης   Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Γραφείο

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες συμβούλου

Εξοπλισμός

Έργα - Μελέτες

Πελάτες

Σάμος

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Αρχική σελίδα

English Language

Υ π η ρ ε σ ί ε ς

Διαγράμματα γεωμετρικών μεταβολών Επεξεργασία Αεροφωτογραφιών Βυθομετρήσεις-χάρτες βυθού Πραγματογνωμοσύνες
Σχέδια πόλης - οικισμών Συνήθεις τοπογραφικές αποτυπώσεις Χαράξεις-οριοθετήσεις Αιγιαλοί - παραλίες
Αποτυπώσεις as built   τεχνικών έργων Ανίχνευση-αποτύπωση ρηγμάτων-μικρομετακινήσ. Μελέτες οδοποιΐας Αποτυπώσεις οδικού δικτύου

Η εκπόνηση μελετών οδοποιίας αποτελεί ένα από τα αντικείμενα αιχμής του γραφείου μας.

Η σημαντική εμπειρία του γραφείου προέρχεται κυρίως από εργασίες μελετών, εργασίες κατασκευής αλλά και επίβλεψης οδών σε μελέτες  Εθνικής και Επαρχιακής οδοποιίας.

Το γραφείο με έδρα την Σάμο, διαθέτει την τεχνογνωσία, την εμπειρία και τον εξοπλισμό, να αναλάβει μελέτη οδοποιίας σε επίπεδο προμελέτης ή κανονικής μελέτης, στο σύνολό τους ή επιμέρους, χαράξεις, μελέτες ορατότητας, επιμετρήσεων, ασφάλειας και σήμανσης.

Το γραφείο μας μας διαθέτει την τεχνογνωσία, την εμπειρία και τον εξοπλισμό, να αναλάβει μελέτες φωτεινής σηματοδότησης κυκλοφοριακών κόμβων.